ตรวจสอบรายการนัดหมาย

(กรณีตรวจสอบข้อมูลนัดตรวจ ARI Clinic คลิกที่นี่)
แสดงเฉพาะรายการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
โดยระบุเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด (อาทิ 01/01/2564)

 

โปรดระบุเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิดด้านบน

Icon