ขอเชิญบริจาคเข้ากองทุนโรงพยาบาล

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

          ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีกองทุนให้เลือกบริจาคทั้งสิ้น 5 กองทุน

          พิเศษ สำหรับท่านที่ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (บริจาคสะสมได้ไม่กำหนดระยะเวลา) โรงพยาบาลได้จัดทำบัตรผู้มีอุปการคุณเป็นการตอบแทน ทั้งนี้ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษโดยได้รับการอำนวยความสะดวกเมื่อมาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

          ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินโดยโอนเข้าบัญชีกองทุนทั้ง 5 กองทุน (กรุณาส่งสลิปการโอนเงินและที่อยู่ของท่านมาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ผู้บริจาคต่อไป) หรือสามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของโดยตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219888 Fax 056-219899

          กองทุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีดังนี้

Fund

  (คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขยาย)

   

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559