ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ

ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครสวรรค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
  ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล
  (นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดนครสวรรค์ (M๖๔๐๑๐๐๐๐๖๙๔) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๔๐๑๐๐๐๐๘๘๓ จ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะในร่างกายด้วยสนามแม่เหล็ก (MAGNETIC RESONANCE IMAGING) จำนวน ๗๐ รายการ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๔
P๖๔๐๑๐๐๐๐๘๓๐ จ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๕๒ รายการ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๔
 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

9077518
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1469
4333
8576
9035303
38985
112598
9077518

Your IP: 3.239.158.36
2021-03-09 08:37

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2021 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.