ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งานจ้างปรับปรุงระบบควบคุมอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ ชั้น ๖ อาคารผู้ป่วยใน (อาคาร C) จำนวน ๘ ห้อง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งานจ้างปรับปรุงระบบควบคุมอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ ชั้น ๖ อาคารผู้ป่วยใน (อาคาร C) จำนวน ๘ ห้อง