ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ๑.)ชุดสายน้ำเข้าออกใช้ประกอบกับตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตา จำนวน ๓๐๐ กล่อง ๒.)ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลังจำนวน ๓๐๐ชิ้น

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔