ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว จำนวน 1,200 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564