ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อไวรัส SAR CoV-๒ โดยหลักการ Real Time PCR อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อไวรัส SAR CoV-๒ โดยหลักการ Real Time PCR อัตโนมัติพร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อไวรัส SAR CoV-๒ โดยหลักการ Real Time PCR อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
               การเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อไวรัส SAR CoV-๒ โดยหลักการ Real Time PCR อัตโนมัติพร้อมน้ำยา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเป็นผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารราคาครบถ้วน ถูกต้อง
มีคุณสมบัติข้อเสนอทางเทคนิค และเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
การประกวดราคา โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
สำเนาถูกต้อง  
 
วันนิตา ศรีวงษ์จันทร์  
(นางสาว วันนิตา ศรีวงษ์จันทร์)  
นักวิชาการพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
 โดย นาย สุชาติ อรรณพไกรสร หัวหน้าเจ้าหน้าที่

 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

9473309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
493
4376
21317
9422528
70296
119926
9473309

Your IP: 3.80.5.103
2021-06-18 04:03

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2021 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.