ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
               เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เยาวมาศ ประชุนหะ  
(นางสาว เยาวมาศ ประชุนหะ)  
นักวิชาการพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
 โดย นาย สุชาติ อรรณพไกรสร หัวหน้าเจ้าหน้าที่

 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

9204456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
329
2619
329
9179059
36036
129887
9204456

Your IP: 3.236.231.14
2021-04-11 02:21

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2021 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.