ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าฐานข้อมูล Uptodate Anywhere ปี 2564


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าฐานข้อมูล Uptodate Anywhere ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าฐานข้อมูล Uptodate Anywhere ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ฐานข้อมูล UpToDate Anywhere ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๔,๒๑๒.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
(นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ศุภวรรณ รัตนพิบูลย์  
(นางสาว ศุภวรรณ รัตนพิบูลย์)  
พนักงานพิมพ์  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
 โดย นาย สุชาติ อรรณพไกรสร หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าฐานข้อมูล Uptodate Anywhere ปี 2564

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

9077197
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1148
4333
8255
9035303
38664
112598
9077197

Your IP: 3.239.158.36
2021-03-09 07:13

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2021 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.