ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงขยะสีดำ,สีแดง) จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงขยะสีดำ,สีแดง) จำนวน ๒ รายการ