ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกหน้าอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกหน้าอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกหน้าอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกหน้าอก จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เยาวมาศ ประชุนหะ  
(นางสาว เยาวมาศ ประชุนหะ)  
นักวิชาการพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

5812208
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
444
6531
6975
5732795
283859
261433
5812208

Your IP: 34.239.172.52
2020-03-30 02:17

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2020 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.