ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (แถบตรวจปัสสาวะ ๑๑ แถบ จำนวน ๗๗,๐๐๐ Test และชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน ๗๐,๐๐๐ Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (แถบตรวจปัสสาวะ ๑๑ แถบ จำนวน ๗๗,๐๐๐ Test และชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน ๗๐,๐๐๐ Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (แถบตรวจปัสสาวะ ๑๑ แถบ จำนวน ๗๗,๐๐๐ Test และชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน ๗๐,๐๐๐ Test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (แถบตรวจปัสสาวะ ๑๑ แถบ จำนวน ๗๗,๐๐๐ Test และชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะ จำนวน ๗๐,๐๐๐ Test) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ชูเกียรติ เกตุชรา  
(นาย ชูเกียรติ เกตุชรา)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

5811891
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
6531
6658
5732795
283542
261433
5811891

Your IP: 34.239.172.52
2020-03-30 00:37

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2020 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.