ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะซื้อกล้อง CCTV จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะซื้อกล้อง CCTV จำนวน ๒ รายการ


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ๑. กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๘๔ กล้อง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทวรวัฒน์(2536) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๘๗ กล้อง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


       
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 
   
                 

                   
                   
                    ตรวจถูกต้อง
 
 
         (นายชนินทร์  จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
               จังหวัดนครสวรรค์
 
 

 
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ชูเกียรติ เกตุชรา  
(นาย ชูเกียรติ เกตุชรา)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

4902184
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
827
5515
11242
4831682
70502
271928
4902184

Your IP: 46.229.168.142
2019-12-10 04:37

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2019 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.