ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงอัลตร้าไวโอเลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงอัลตร้าไวโอเลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
             ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงอัลตร้าไวโอเลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น
               เครื่องฉายแสงอัลตร้าไวโอเลต จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นารีรัตน์ คำเงิน  
(นาง นารีรัตน์ คำเงิน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

4121433
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
3006
3090
4089013
88865
135397
4121433

Your IP: 54.198.246.164
2019-07-22 00:39

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg
© Copyright 2019 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.