ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ขนะประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดกลิ่นไอระเหย


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดกลิ่นไอระเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
          ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดกลิ่นไอระเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
    โต๊ะปฏิบัติการตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดกลิ่นไอระเหย จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นารีรัตน์ คำเงิน  
(นาง นารีรัตน์ คำเงิน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

3760849
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3949
3702
11335
3724152
124824
212203
3760849

Your IP: 34.228.38.35
2019-04-23 17:31

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg
© Copyright 2019 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.