ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

กำหนดชื่อเรียกอาคารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาธิวิทยากายวิภาค

ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาธิวิทยากายวิภาค ศูนย์แพทยศาสตร์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 

  • http://www.spr.go.th/templates/jaw001/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,540 ตารางเมตร จำนวน หลัง
  • http://www.spr.go.th/templates/jaw001/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">ออกแบบโดย บริษัท เดอะ ดีคาาน อาร์คิเทคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน ๑๓๔ แผ่น
  • http://www.spr.go.th/templates/jaw001/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคาร เอกสารเลขที่ ข.๒๔๐/ก.ย./๕๓ จำนวน ๕ แผ่น
  • http://www.spr.go.th/templates/jaw001/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกอบแบบแผน พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
  • http://www.spr.go.th/templates/jaw001/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
  • http://www.spr.go.th/templates/jaw001/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
  • http://www.spr.go.th/templates/jaw001/images/PostBullets.png); background-repeat: no-repeat no-repeat;">ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้ชนะการประกวดราคา คือ กลุ่มร่วมค้า บริษัท แอดวานซ์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท โอไรอ้อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำักัด ในราคา ๓๓,๐๒๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบ-สามล้านสองหมื่นบาทถ้วน) และได้รายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบ และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณนั้น จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบชื่ออาคารที่ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคา ไปแล้วปรากฏว่า ชื่ออาคารไม่ถูกต้องตามรายการที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ เอกสารหมายเลข ๑)

กล่าวคือ ตามประกาศประกวดราคา ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ใช้ชื่ออาคารว่า อาคารพยาธิวิทยากายวิภาค ศูนย์แพทย์ศาสตร์ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๕๔๐ ตารางเมตร ชื่ออาคารดังกล่าวขาดข้อความ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง 

ดังนั้น เพื่อให้การระบุชื่อเรียกอาคารหลังเดียวกัน ซึ่งมีคุณลักษณะรูปแบบรายการก่อสร้างเดียวกันทุกประการในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรประกาศกำหนดชื่อเรียกรายการก่อสร้าง 

ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จาก อาคารพยาธิวิทยากายวิภาค ศูนย์แพทย์ศาสตร์ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ซึ่งเป็นไปตามรายการก่อสร้างที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติทุกประการ

ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคา พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายไพบูลย์  ปัญจะ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


สำเนาถูกต้อง
(นายกรัณฑ์  วรวิทยธาดา)
เจ้าพนักงานราชพัสดุชำนาญงาน

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

7942528
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3870
4262
8132
7884580
138490
395680
7942528

Your IP: 40.77.167.100
2020-09-21 22:29

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2020 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.