ประกาศให้วิจารณ์ spec levetiracetam 500 mg film-coated tablet

ประกาศให้วิจารณ์ spec levetiracetam 500 mg film-coated tablet ให้ยื่นวิจารณ์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

levetiracetam 500 mg tab 1

levetiracetam 500 mg tab 2

spec levetiracetam 500 mg tab 1

spec levetiracetam 500 mg tab 2

spec levetiracetam 500 mg tab 3

spec levetiracetam 500 mg tab 4

spec levetiracetam 500 mg tab 5

spec levetiracetam 500 mg tab 6

spec levetiracetam 500 mg tab 7

spec levetiracetam 500 mg tab 8