ประกาศให้วิจารณ์ spec tamsulosin 400 mcg prolonged-release tablet

ประกาศให้วิจารณ์ spec tamsulosin 400 mcg prolonged-release tablet ให้ยื่นวิจารณ์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

tamsu 1

tamsu 2

spec tamsulosin 1

spec tamsulosin 2

spec tamsulosin 3