ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวขภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวขภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓
จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับ
เขตสุขภาพที่ ๓ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) และเอกสารประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) เลขที่ ๒๐/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๒ นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศให้ทราบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคาการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
จำนวน ๒๐ รายการ

Download

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

4504125
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1872
2374
1872
4469609
86421
116447
4504125

Your IP: 3.227.249.234
2019-10-20 16:20

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2019 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.