ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ 1.ไหมสังเคราะห์ชนิดเส้นถักแบบละลาย เบอร์ ๑ เข็ม ๓๖ มม. กลมปลายตัด โค้ง ๑/๒ ยาว ๙๐ ซม. จำนวน 1,500 โหล 2.ไหมสังเคราะห์ชนิดเส้นถักแบบละลาย เบอร์ ๒/๐ เข็ม ๒๖ มม. กลมปลายตัด โค้ง ๑/๒ ยาว ๗๕ ซม. จำนวน

ตาราง ปปช