ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว)

ร่างประกาศประกวดราคา ออกซิเจนเหลว  คลิกที่นี่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ออกซิเจนเหลว  คลิกที่นี่