ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป