ข้อมูล P4P กลุ่มการพยาบาล แก้ไข มี.ค. 56

1.) 55-3คู่มือคำนิยามงานบริการ72ข้อ 1 กพ55 ตัว14

2.) 56-5คู่มือคำนิยามงานบริหารวิชาการ 40ข้อ 24มค56

3.) program hay รายงานผล 1 สค 55