ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016)

2016 05 28

 

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์พี่เลี้ยง นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่าน ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016) วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์ สนใจติดต่อรายละเอียด และการสมัคร ได้ที่ http://cpird2016.spr.go.th