ขอเชิญประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ สวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 15

ขอเชิญแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ สวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ผู้สนใจเข้าประชุม ส่งรายชื่อก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 056-219-888 ต่อ 1506 (กลุ่มงานอายุรกรรม) โทรสาร 056-224-382 E-mial : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อคุณมนสิชา เชี่ยวชาญ 098-826-9635, คุณวาสุกุล วงศ์พัฒน์ 081-596-1841

 

2016 03 16