การจัดการความเครียด กับโรค COVID-19

ขณะนี้ท่านรู้สึกเครียดกับภาวะการระบาดของโรค

ใช่ ไม่ใช่

ผลการประเมิน

0

คะแนน

คำแนะนำในการจัดการความเครียดเบื้องต้นโดยจิตแพทย์

แบบประเมินความเครียดกรมสุขภาพจิต (ST-5)

ข้อที่ 1 : มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนยาก

ข้อที่ 2 : มีสมาธิน้อย

ข้อที่ 3 : หงุดหงิด/กระวนกระวายใจ/ว้าวุ่นใจ

ข้อที่ 4 : รู้สึกเบื่อ เซ็ง

ข้อที่ 5 : ไม่อยากพบปะผู้คน