การจัดการความเครียด กับโรค COVID-19

ทำแบบประเมิน

361

ทำแบบประเมิน

276

เครียดเล็กน้อย

85

เครียดมาก