ผลงานพัฒนาคุณภาพ

   
ค้นหา
จาก
คำที่ต้องการ
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ชื่อผลงาน (ไทย) ชื่อผลงาน (อังกฤษ) ประเภทผลงาน
1 ประสิทธิภาพของรูปแบบฉลากยาที่จัดเพิ่มให้เปรียบเทียบระหว่างการใช้สัญลักษณ์กับการใช้แถบสีในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาไม่ถูกต้อง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ - R2R
2 นเรศ พูลอนันต์ และคณะ การประเมินประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของเม็ดเลือดแดงในการคัดกรองฮีโมโกลบิน อี Evaluation of RBC Parameters for Hemoglobin E Screening R2R


เข้าสู่ระบบ