แนวทางการปฎิบัติงาน

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

แนวทางการปฎิบัติงาน

Title Author Hits
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง และ แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนและโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ปี 2560 Written by รัชฎาพร ทวีการณ์ 538
แนวทางการตรวจคัดกรอง ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า และผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า เครือข่ายบริการสุขภาพรพ.สวรรค์ประชารักษ์ 2559 Written by รัชฎาพร ทวีการณ์ 1697
แนวทางการตรวจคัดกรองดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า และผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าจังหวัดนครสวรรค์ 2559 Written by รัชฎาพร ทวีการณ์ 760
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ปี 2558 แก้ไข21กค.58 (หน้าที่14 และ17 ค่ะ) Written by Trevormek 5586
การเยี่ยมบ้าน Written by BeverlyVox 4431
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ปี 2558 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(ฉบับปรับปรุงค่ะ) Written by Trevormek 11589
การรักษา Dyslipidemia แก้ไข 2 มิย.57 Written by Trevormek 1195
แนวทางการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Written by Trevormek 8138
แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart)ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Written by Trevormek 4690
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรังสำหรับ PCU/รพ.สต. ปี 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Written by Trevormek 7142
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000