แนวทางการปฎิบัติงาน

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

แนวทางการปฎิบัติงาน

Title Author Hits
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง และ แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนและโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ปี 2560 Written by รัชฎาพร ทวีการณ์ 562
แนวทางการตรวจคัดกรอง ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า และผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า เครือข่ายบริการสุขภาพรพ.สวรรค์ประชารักษ์ 2559 Written by รัชฎาพร ทวีการณ์ 1771
แนวทางการตรวจคัดกรองดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า และผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าจังหวัดนครสวรรค์ 2559 Written by รัชฎาพร ทวีการณ์ 819
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ปี 2558 แก้ไข21กค.58 (หน้าที่14 และ17 ค่ะ) 5981
การเยี่ยมบ้าน 4686
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ปี 2558 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(ฉบับปรับปรุงค่ะ) 11926
การรักษา Dyslipidemia แก้ไข 2 มิย.57 1244
แนวทางการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 8734
แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart)ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 4797
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรังสำหรับ PCU/รพ.สต. ปี 2557 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 7347
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000