ที่ตั้งและแผนที่

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ที่ตั้งและแผนที่

Created: Friday, 10 May 2013 Published: Friday, 10 May 2013

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

43 ถนนอรรถกวี ตำบาลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์: 056-219888

แฟกซ์: 056-219899

Sawanpracharak Hospital

43 Atthakawee Rd., Paknampo, Mueng, Nakhonsawan 60000

Tel: 056-219888

Fax: 056-219899

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.บริการฉุกเฉิน

โทร: 1669

Chest Pain Center

Tel: 1669

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000