พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

Created: Wednesday, 01 June 2016 Published: Wednesday, 01 June 2016

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ระหว่าง รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, รพ.มะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, และ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  จัดขึ้น ณ รพ.ราชวิถี วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

2016 06 01

 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000