ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016)

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016)

Created: Saturday, 28 May 2016 Published: Saturday, 28 May 2016

2016 05 28

 

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์พี่เลี้ยง นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่าน ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016) วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์ สนใจติดต่อรายละเอียด และการสมัคร ได้ที่ http://cpird2016.spr.go.th

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000