กิจกรรม "Bogie99 Running Challenge วิ่งเพื่อสุขภาพ" นครสวรรค์

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

กิจกรรม "Bogie99 Running Challenge วิ่งเพื่อสุขภาพ" นครสวรรค์

Created: Friday, 08 April 2016 Published: Friday, 08 April 2016

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรม "Bogie99 Running Challenge วิ่งเพื่อสุขภาพ" เพื่อหารายได้สมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ วันที่ 7 เมษายน 2559 โดยเริ่มวิ่งเวลา 17.00 น. ณ บริเวณศาลาวัฒนธรรม อุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์

2016 04 07 1

2016 04 07 2

2016 04 07 3

2016 04 07 4

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000