กิจกรรม "สวรรค์ประชารักษ์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน"

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

กิจกรรม "สวรรค์ประชารักษ์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน"

Created: Friday, 08 April 2016 Published: Friday, 08 April 2016

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สวรรค์ประชารักษ์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน" โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมทำกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฯ วันที่ 4 เมษายน 2559

2016 04 04 1

2016 04 04 2

2016 04 04 3

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000