ข่าวประชาสัมพันธ์

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ขอเชิญผู้สนใจเข้าประชุมวิชาการ อายุรศาสตร์ สวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 16 21 March 2017
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา Thai Cancer Base Registry : TCB ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 20 February 2017
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้สัมภาษณ์ในรายการ “บอกข่าวเล่าเรื่อง” 25 September 2016
โครงการจัดที่จอดรถฟรี 14 June 2016
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคหัวใจและโรคมะเร็ง 01 June 2016
ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016) 28 May 2016
กิจกรรม "Bogie99 Running Challenge วิ่งเพื่อสุขภาพ" นครสวรรค์ 08 April 2016
กิจกรรม "สวรรค์ประชารักษ์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน" 08 April 2016
สปร. รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 08 April 2016
ขอเชิญประชุมวิชาการ ปริกำเนิดสัญจร ปี 2559 รุ่นที่ 3 05 April 2016
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000