ระบบสมาชิก

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่่ 14 ก.ย. 60

ประกาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
 
  ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
  (นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  จังหวัดนครสวรรค์
   
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ๑๐๔,๔๒๖,๕๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๐
๒. ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๐
๓. อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ ๑ หลัง ๑๖๐,๒๗๐,๖๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๐
๔. อาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๗,๔๙๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ๕๘๑,๕๓๕,๓๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๐
 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

2246786
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
391
2309
8575
2223845
53968
73433
2246786

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 07:25

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

  ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg

© Copyright 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.