ประกวดราคา (พัสดุ)

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกวดราคา (พัสดุ)

Title Author Hits
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล Written by patsadu 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกผู้ประกันตนและผู้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by patsadu 95
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE (27.11.21.19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ โครงการ (๗๒.๑๔.๑๑.๒๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu 126
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ โครงการ (๗๒.๑๔.๑๑.๒๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ประปาภายใน 396
ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกผู้ประกันตนและผู้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ตรวจสุขภาพ 428
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ โครงการ Written by ประปา 389
เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมกระตุกหัวใจในรถพยาบาลศูนย์กลาง จำนวน 1 ระบบ Written by ษิญาภา 437
้เครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 KW ่จำนวน 1 เครื่อง Written by ษิญาภา 412
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕KW (๔๒.๒๐.๒๙.๐๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu2 416
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมกระตุกหัวใจในรถพยาบาลศูนย์กลาง (๔๒.๑๘.๑๙.๐๔ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu 404
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) โดยวิธี E-bidding Written by patsadu 434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต Single Dose Written by patsadu 296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ Written by cd4 427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเอชไอวีไวรัลโหลด Written by พัสดุ 546
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000