ประกวดราคา (พัสดุ)

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกวดราคา (พัสดุ)

Title Author Hits
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE (27.11.21.19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ โครงการ (๗๒.๑๔.๑๑.๒๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu 53
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ โครงการ (๗๒.๑๔.๑๑.๒๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ประปาภายใน 298
ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกผู้ประกันตนและผู้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ตรวจสุขภาพ 311
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ โครงการ Written by ประปา 292
เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมกระตุกหัวใจในรถพยาบาลศูนย์กลาง จำนวน 1 ระบบ Written by ษิญาภา 346
้เครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 KW ่จำนวน 1 เครื่อง Written by ษิญาภา 332
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕KW (๔๒.๒๐.๒๙.๐๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu2 333
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมกระตุกหัวใจในรถพยาบาลศูนย์กลาง (๔๒.๑๘.๑๙.๐๔ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu 334
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) โดยวิธี E-bidding Written by patsadu 345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต Single Dose Written by patsadu 254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ Written by cd4 395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกลองจุลทรรศนสําหรับผาตัดจอประสาทตาพรอมชุดกลับภาพระบบไฟฟา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) Written by patsadu 296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเอชไอวีไวรัลโหลด Written by พัสดุ 477
ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต Single Dose (๔๑.๑๐.๔๑.๐๙ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by พัสดุ 461
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000