รายการยาที่สืบราคา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

รายการยาที่สืบราคา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Created: Wednesday, 22 February 2017 Published: Wednesday, 22 February 2017

รายการยาที่สืบราคา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

1.Carvedilol 6.25 มิลลิกรัม

2.Sulfasalazine

3.Cydlosporin 25 มิลลิกรัม

4.Iron inj น้ำตาลซูโครส

5.Ca. สไตรีน

6.Cal.Carbonate 1,250 มิลลิกรัม

7.Factor 8500 และ

8.Hydroxychloroquin 250 มิลลิกรัม

9.Cilostazol 50 มิลลิกรัม

10.Bromocriptine 2.5 มิลลิกรัม

11.Alendronate

12.Montelukast

ดาวน์โหลดเอกสารแนบการสืบราคา แบบฟอร์มการให้คะแนนตามเกณฑ์คัดเลือกคุณภาพยา รพ.สปร

 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000