สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Created: Monday, 15 June 2015 Published: Monday, 15 June 2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

1. น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ LDL-Cholestoerol จำนวน 110 PACK

2. น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ HDL-Cholesterol 95 PACK

ประกาศลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ-เอกสารสอบราคา-ตารางราคากลาง)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000