ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

Created: Tuesday, 26 May 2015 Published: Tuesday, 26 May 2015

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

1. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณ CORSITOL 35 PACK

2. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณ CA19-9 20 PACK

3. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณ CA125 30 PACK

4. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณ ALPHA - FETOPROTEIN (AFP) 35 PACK
ประกาศลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ/เอกสารสอบราคา/ตารางราคากลาง)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000