ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

Created: Tuesday, 26 May 2015 Published: Tuesday, 26 May 2015

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

1. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด C (Anti - HCV Reagent) 70 PACK

2. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาจำนวนเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด B (HBsAg Reagent) 90 PACK

3. น้ำยาตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B ในส่วน SURFACE ANTIGEN (ANTI-HBS) 30 PACK
ประกาศลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ/เอกสารสอบราคา/ตารางราคากลาง)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000