สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Created: Monday, 11 May 2015 Published: Monday, 11 May 2015

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

1. น้ำยาค่าอ้างอิงสำหรับการตรวจอิเล็คโทรลัยต์ ( LX ISE REFFERENCE )        90 PACK
2. น้ำยาบัฟเฟอร์สำหรับการตรวจอิเล็คโทรลัยต์ (LX ISE ELECTROLYTE BUFFER)        45 PACK

ประกาศลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ/เอกสารสอบราคา/ตารางราคากลาง)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000