ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Created: Thursday, 07 May 2015 Published: Thursday, 07 May 2015

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

                 1. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ UREA NITROGEN ( BUNm ) ในเลือด (LX BUN) จำนวน 30PACK

                 2. น้ำยาสำเร็จรูปวิเคราะห์หาปริมาณ CREATININE ในเลือด (CREATININE REAGENT) จำนวน 150PACK

ประกาศลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ/เอกสารสอบราคา/ตารางราคากลาง)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000