ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

Created: Thursday, 07 May 2015 Published: Thursday, 07 May 2015

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

                 1. น้ำยาตรวจหาโปรตีนเอสอิสระ (Free Protein S) จำนวน    4PACK

                 2. น้ำยาใช้งานร่วมกับน้ำยาหลักในการตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 180PACK

                 3. ขวดสำหรับการทำปฏิกิริยาของการตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 17 PACK

ประกาศลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ/เอกสารสอบราคา/ตารางราคากลาง)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000