ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

Created: Thursday, 07 May 2015 Published: Thursday, 07 May 2015

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

1. น้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหา TOTAL BILIRUBIN ในเลือด จำนวน 37PACK

2. น้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหา DIRECT BILIRUBIN ในเลือด จำนวน 47PACK

3. น้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหา CHOLESTEROL ในเลือด จำนวน 50 PACK

4. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณ TRIGLYCERIDES (TG) ในเลือด จำนวน 45 PACK

ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ/เอกสารสอบราคา/ตารางราคากลาง)

 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000