สอบราคา (พัสดุ)

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

สอบราคา (พัสดุ)

Title Author Hits
ประกาศสอบราคา กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง Written by ษิญาภา 282
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด Written by annours 582
สอบราคาซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด Written by พัสดุ 947
สอบราคาซื้อ๑. แถบทดสอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน ๖๐,๐๐๐ TEST (๔๑.๑๑.๖๑.๓๗ ) ๒. ชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจนับตะกอนปัสสาวะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 984
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ Written by พัสดุ 1866
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 1922
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจการติดเชื้อ HIV (แบบรวดเร็ว) Written by พัสดุ 1977
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจการติดเชื้อ HIV (แบบรวดเร็ว) Written by พัสดุ 2295
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ Written by พัสดุ 2420
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดชนิดของฮีโมโกลบิน (HEMOGLOBIN) (720 test/pack) Written by พัสดุ 2433
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ Written by พัสดุ 2481
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ Written by พัสดุ 2481
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหา HIV Antigen และ Anti HIV 156 PACK Written by พัสดุ 2548
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ Written by พัสดุ 2519
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ Written by พัสดุ 2481
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000