ระบบสมาชิก

ยกเลิกการจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง   ยกเลิกการจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม

ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

………………………………………..

                   ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์  ลงวันที่  4  เมษายน  2555  จังหวัดนครสวรรค์  ได้ประกาศจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม  ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  คณะกรรมการได้กำหนดราคาขั้นต่ำ  กิโลกรัมละ  120.-  บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) นั้น

                 เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน  47  ราย  ไม่เข้าร่วมการประมูล  โดยแจ้งว่าราคาขั้นต่ำเป็นราคาที่สูงเกินไป  คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงมีมติยกเลิกการจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ในครั้งนี้

         

                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง   ณ   วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555

(นายศักดิ์ชัย  นิลวัชรารัง) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

2246786
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
391
2309
8575
2223845
53968
73433
2246786

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 07:25

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

  ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg

© Copyright 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.