จำหน่ายครุภัณฑ์

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

จำหน่ายครุภัณฑ์

Title Author Hits
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 12
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 1518
ประกาศจำหน่ายเอกสารที่ครบอายุการเก็บของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 1356
ประกาศจำหน่ายบ้านพักผู้อำนวยกการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 หลัง Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 2384
จำหน่ายเอกสารที่ครบกำหนดอายุการเก็บของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 1362
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 1771
จำหน่ายเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปชำรุด ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Written by supodmepoo 2677
จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ Written by supodmepoo 3201
จำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม Written by supodmepoo 3852
ยกเลิกการจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม Written by supodmepoo 2475
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000