ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000