ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึง 18 กันยายน 2560

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000